Miljö- och byggenheten

Miljö- och byggenheten utför kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddstillsynen, plan- och bygglagen samt inom livsmedelskontrollen.

Tjänstemän vid miljö- och byggnadsenheten:

Miljöchef
Vakant
Tel: 0433-72 000
mbn@markaryd.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
(livsmedel & hälsoskydd)
Ylva Zimmerbäck
Tel. 0433-720 64
mbn@markaryd.se


Miljöinspektör
Åsa Lundin
Tel: 0433-72 061
mbn@markaryd.se


Miljö- och hälsoskyddsinsp.
Madeleine Nilsson
Tel: 0433-720 62
mbn@markaryd.se


Byggnadsinspektör
Laszlo Harmath
Tel: 0433-72 058
mbn@markaryd.se

Assistent
Slawomira Nilsson
tel: 0433-720 60
mbn@markaryd.se

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-09-09
av Irene Nilsson
Senast uppdaterad 2017-12-01