Miljö- och byggenheten

Miljö- och byggenheten utför kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddstillsynen, plan- och bygglagen samt inom livsmedelskontrollen.

Tjänstemän vid miljö- och byggnadsenheten:

Miljö- och byggchef/planarkitekt
John Karlsson
Tel: 0433-72 065
John.karlsson@markaryd.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
(livsmedel & hälsoskydd)
Ylva Zimmerbäck
Tel. 0433-720 64
mbn@markaryd.se
Föräldraledig.


Miljöinspektör
Åsa Lundin
Tel: 0433-72 061
mbn@markaryd.se


Miljö- och hälsoskyddsinsp.
Madeleine Nilsson
Tel: 0433-720 62
mbn@markaryd.se


Miljö- och hälsoskyddsinspektör
(livsmedel & hälsoskydd)
Helena Axelsson
Tel. 0433-720 64
mbn@markaryd.se


Bygglovshandläggare
Christofer Olsson
Tel: 0433-72 057
mbn@markaryd.se


Byggnadsinspektör
Laszlo Harmath
Tel: 0433-72 058
mbn@markaryd.se

Administratör Nämndsekreterare
Annika Torstensson Helltoft
0433-72060
mbn@markaryd.se

 
Arkivarie/Administratör

Jukka Luukkonen
070-823 64 72
mbn@markaryd.se

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-09-09
av Irene Nilsson
Senast uppdaterad 2018-09-11