Gator och vägar

Här kan du läsa om vinterväghållning, enskilda vägar, lokala trafikföreskrifter, hur höga häckar får vara i korsningar med mera.

Vi redovisar också information om aktuella projekt.

Asfaltering kommer ske under vecka 27 och 28 på övergrävningar på de större och mer trafikerade vägarna samt genomfarter i hela kommunen.

Asfaltsläggarna har semester v 29-31 och återupptar arbetet igen v32.
Vi hoppas på att detta minimerar störningarna i vägnätet som schakterna orsakat inför sommaren.

PÅGÅENDE ARBETEN

Sluttäckningen av Alandsköp påbörjad, etapp 1 och 2. Dessa etapper blev klara hösten 2014. Hela sluttäckningen ska vara genomförd senast 2019.

FÄRDIGA ARBETEN

GC-väg Ola Mårtenssons väg. En ny gång- och cykelväg har anlagts utmed befintlig väg mellan Drottninggatan och Sparbankshallen. Den blev klar i augusti 2014.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonEnhetschef Gata/Va
Ellenor Jacobsen
043372410

 

Sida skapad 2010-08-04
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2015-12-03