Renhållning i Markaryds kommun

Renhållningsverksamheten inom Markaryds kommun servar dels hushållen och dels industrin i renhållningsfrågor.

Hushållens farliga avfall, hit hör t.ex. oljor, lösningsmedel, färger mm, kan lämnas på en plats i kommunen, Kretsloppsanläggningen i Alandsköp.

Kontakt

För ytterligare upplysningar och frågor om sorteringen kontakta gatuenheten på något av följande nummer:

Christina Svensson, tel 0433-72015

Anmälan om nya abonnemang, eller ändring av befintliga.

Gäller såväl hushålls- som industriabonnemang.

Ellenor Olofsson, tel 0433-72410

Ansvarig för renhållningsverksamheten i Markaryds kommun

GTranslate

För slamtömning:
Kontakta:
Ohlsson Spol & Rörteknik
Tel: 042-295816

KontaktpersonEkonomiassistent
Christina Svensson
0433-72015


Enhetschef Gata/Va
Ellenor Olofsson
043372410

 

Sida skapad 2010-03-05
av Kristian Blåsol
Senast uppdaterad 2016-10-17