Kontakta oss

Fritids- och kulturchef, Tord Gustafsson
Tel 0433-720 08, 0730 516 064
tord.gustafsson@markaryd.se

Övergripande ansvar för fritidsfrågor, Avtal och anläggningar, Föreningsbidrag

Kanoting och leder, Bibliotek- och kultur.

Kultursamordnare, Madelaine Thornberg
Tel 0433-724 14  070 55 55 740
madelaine.thornberg@markaryd.se

Ansvarar för kulturfrågor.

Assistent, Åsa Karlsson
Tel 0433-720 91
asa.karlsson@markaryd.se

Ansvarar för föreningsregister och bidragshantering till föreningar,
Bokningar, Allmän föreningsservice mm.

Ungdomssamordnare, Arne Lindman
Tel 0433-721 03, 070 5602 103
arne.lindman@markaryd.se

Resursperson för kommunens ungdomar.
Ungdomsfrågor, Fritidsgårdar och Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPPEN).

GTranslate

 

KontaktpersonFritids- och kulturchef
Tord Gustafsson
0433-72008


Kultursamordnare
Madelaine Thornberg
0433-72414

 Assistent
Åsa Karlsson
0433-72091

 Ungdomssamordnare
Arne Lindman
0433-72103
Sida skapad 2010-09-17
av Tord Gustafsson
Senast uppdaterad 2017-02-01