Bidrag till barn- och ungdomskulturverksamhet i Strömsnäsbruk/ Traryd

Bidrag till barn- och ungdomskulturverksamhet i Strömsnäsbruk/ Traryd

Det finns från och med 2010 öronmärkta medel att söka till Barn- och ungdomskulturverksamhet i Strömsnäsbruk/Traryd, medel som Strömsnäsbruks Revygäng fonderat i kommunen i samband med att man upplöstes.

Regler för bidraget:

- bidragsmottagare skall vara förening, sammanslutning eller kommunal institution med säte i Markaryds kommun, framför allt i Strömsnäsbruk eller Traryd

- bidraget utbetalas till kulturell barn-/ungdomsverksamhet såsom teater, musik, dans, konst etc- årligen får maximalt utbetalas 10 000 kronor, dock högst 5 000 kronor per bidragsansökan, till dess pengarna är slut

- med bidragsansökan ska medfölja beskrivning av arrangemanget samt vilket belopp som söks

Handläggare och ytterligare information: Riitta Moilanen, tel 0433-72106
e-post: riitta.moilanen@markaryd.se

Ansökan kan göras löpande under året till Kultur-Fritid, Box 74, 285 22 Markaryd.

Välkommen med din ansökan!

MARKARYDS KOMMUN
Kultur – Fritid

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonFritids- och kulturchef
Tord Gustafsson
0433-72008
Sida skapad 2011-04-05
av Tord Gustafsson
Senast uppdaterad 2017-02-01