Politisk organisation

Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker, så kallade förtroendevalda, företräder medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.
 
Genom att rösta i det allmänna valet avgör kommuninvånarna vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och fyra facknämnder. Kommunfullmäktige beslutar om antalet politiker i varje nämnd och utser dess ledamöter.
 
Politisk organisation

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Kommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2009-11-30
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2010-11-19