EU

Leader Linné

Leader är ett metodutvecklingsprogram för landsbygden inom EU. I södra Småland bedriver Leader Linné projektverksamhet. Sedan 2007 är Markaryds kommun en av de kommuner som ingår i Leader Linné. På Leadert Linnés hemsida kan du läsa mer om de Leader-projekt som bedrivits och bedrivs i Markaryds kommun. Du kan även läsa om hur du kan ansöka om projektmedel samt om andra projekt i Leader-området.

Läs mer här

EU:s strukturfonder

EU: strukturfond Småland och öarna har beviljat 38 miljoner kronor i bidrag till projektet Pågatåp Nordost södra Småland. Projektet innebär bland annat att perrongen i Markaryd byggs om så att persontåg kan trafikera sträckan Hässleholm - Markaryd. Förutom Markaryds kommun bedrivs projektet av Alvesta, Älmhult och Växjö kommuner samt Regionförbundet Södra Småland och Trafikverket.

Persontrafiken kommer att startas i december 2013.

Läs mer här

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-04-08
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2013-04-12