Hur kan jag påverka?

Det finns många olika sätt att påverka. Du kan rösta i allmänna val, du kan gå med i ett politiskt parti eller i en intresseorganisation, du kan delta i debatter, du kan demonstrera, du kan underteckna upprop, du kan skriva insändare, du kan överklaga beslut, du kan arrangera möten osv.

Du kan naturligtvis även ringa till, skriva till eller besöka den politiker eller medarbetare som du vill ha kontakt med. Om du vill träffa en politiker eller tjänsteman ute i någon av våra verksamheter eller på kommunkontoret rekomenderar vi att du bokar tid först.

Kontaktinformation till politikerna hittar du under rubriken Vem bestämmer i kommunen? i vänsterspalten.

Kontaktinformation till medarbetarna hittar du i vänsterspalten på de olika sidorna här på hemsidan.

Utöver dessa sätt att påverka kan du även använda dig av någon av de olika dialogformer som Markaryds kommun har skapat för att underlätta för dig att påverka. Dessa hittar du i vänsterspalten. En utvärdering av olika former för medborgardialog hittar du här.

När du vill påverka kan det vara bra att veta på vilken nivå ett beslut har fattats eller ska fattas. De olika beslutsnivåerna beskrivs under rubriken Vem bestämmer i kommunen? I regel grundar sig enskilda beslut på olika former av riktlinjer som är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna. Riktlinjerna hittar du i Kommunal författningssamling.

 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Kommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2010-09-08
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2013-09-26