Vilka resultat uppnår kommunen?

Här kan du se vilka kommunövergripande mål som finns i Markaryds kommun samt hur väl vi lyckas leva upp till målen.

Du kan även ta del av resultaten från några av de olika kvalitetsmätningar som genomförs i kommunen samt vilka åtgärder som vidtas med anledning av resultaten.

Har du några synpunkter på hur väl vi klarar att leva upp till målen eller på resultaten och åtgärderna vill vi att du kontaktar kommunen. Under rubriken Hur kan jag påverka? beskrivs olika sätt som du kan kontakta kommunen på. 

Andra språk/Other Languages

 

Kontaktperson



Kommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 



Kommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 



Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2010-09-09
av Christina Carlsson
Senast uppdaterad 2011-04-14