Demokrati

Ordet demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att all makt utgår från folket.I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i. Det är därför viktigt att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid.

Under denna rubrik kan du läsa mer om vem som bestämmer i Markaryds kommun, hur du kan påverka dem som bestämmer samt hur bra kommunens verksamheter fungerar.

Igår presenterades budgetberedningens förslag till budget för 2014 och ekonomisk flerårsplan 2015-2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår att anta Alliansens förslag vilket nu går vidare till MBL-förhandling, varefter ärendet kommer till kommunstyrelsen för beslut den 22 oktober. Budgeten klubbas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 28 november.

De ekonomiska förutsättningarna för Markaryds kommun är till stor del beroende av den ekonomiska utvecklingen i hela Sverige och av hur statsfinanserna utvecklas..
>> 2012-10-01 Alliansens budgetförslag Slutversion
>> Budgetberedningens förslag till budget 2013 och EFP 2014-2015

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Kommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 

Sida skapad 2010-01-11
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2017-06-13