Demokrati

Ordet demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att all makt utgår från folket.I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i. Det är därför viktigt att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid.

Under denna rubrik kan du läsa mer om vem som bestämmer i Markaryds kommun, hur du kan påverka dem som bestämmer samt hur bra kommunens verksamheter fungerar.

Efter en period av lokal expansiv politik med stora satsningar bland annat på våra barn och ungdomar i projektet ”Framtidens skola” krävs en större återhållsamhet. Samtidigt finns det stora utmaningar som politiken måste ta sig an. Alliansens budgetförslag innehåller därför såväl satsningar som effektiviseringar. Vi både gasar och bromsar!

När mandaten fördelats mellan partierna bestäms vilka kandidater som får plats. Det är personrösterna som i första hand avgör vilka som ska få mandaten. Därför räknas antalet personröster för varje kandidat. Personrösterna räknas per valkrets.

Det preliminära "valnattsresultatet är nu klart. Antalet personer, av 7712 röstberättigade, som gick och röstade var 5920 personer vilket ger ett valdeltagandet på 76,8 %. En ökning med 4,9 % i jämförelse med 2010.

Störst valdeltagande (valdistrikt) hade Timsfors-Råstorp där hela 81,8 % av de röstberättigade gick och röstade. Lägst Strömsnäsbruk med 70,9 %.

De politiska partierna i Markaryds kommun har vid minst tre tillfällen blivit av med sina valskyltar, vilka varit uppsatta på olika platser i kommunen. Detta har skett vid ett tillfälle under EU-valrörelsen samt vid två tillfällen under den innevarande valrörelsen, senast igår.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Kommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 

Sida skapad 2010-01-11
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2017-06-13