Demokrati

Ordet demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att all makt utgår från folket.I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i. Det är därför viktigt att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid.

Under denna rubrik kan du läsa mer om vem som bestämmer i Markaryds kommun, hur du kan påverka dem som bestämmer samt hur bra kommunens verksamheter fungerar.

Redovisning av hur mottaget partistöd för 2017 har använts ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 2018-06-30. Redovisning och granskningsintyg kan lämnas på bifogad blankett.

Partistöd Redovisningsblankett

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, är en sammanställning som görs varje år för att visa hur bra kvalitén i Sveriges kommuner är i ett medborgarperspektiv. I sammanställningen kan man tydligt se och jämföra olika kommuner. Vad är bra? Vad kan förbättras? Sammanställningen ger även våra politiker ett underlag för att förbättra kommunens verksamhet.

Hjälp till att öka svarsfrekvensen i medborgarundersökningen!

Insamlingen till medborgarundersökningen pågår för fullt. Ditt svar är viktigt för oss. Vi vill att så många som möjligt, för att få en så rättvis bild som möjligt av läget i vår kommun, ska svara på enkäten.

Du som valts ut representerar Markaryds kommun. Ditt svar kan inte ersättas med någon annans. Genom just ditt svar får vi underlag att besluta om kommunens framtid.

Om ungefär två veckor, den 26-28 oktober, får du som valts ut att delta men ännu inte svarat en andra påminnelse med en ny enkät. Hjälp till att förbättra Markaryds kommun.

Den trygghetsundersökning som presenterades tidigare i höst visade på en stor otrygghet hos allmänheten i kommunens norra delar.

Sedan dess har mycket omfattande åtgärder vidtagits av Markaryds kommun och polisen.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Kommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 

Sida skapad 2010-01-11
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2017-06-13