Kommunal författningssamling

I Markaryds kommuns författningssamling, Kfs, finns de kommunala styrdokument som reglerar förhållandet mellan kommuninvånarna och kommunen, så kallade föreskrifter. Övriga kommunövergripande styrdokument finns i de kommunövergripande styrdokumenten, Kös.

Reglementen

Riktlinjer

Planer

Policies

Taxor

Andra språk/Other Languages