Äldrehälsa Kronoberg

Äldrehälsa Kronoberg är en innovationssatsning för att förbättra omsorgsnätverket för äldre.

Äldrehälsa Kronoberg ska utveckla vården och omsorgen för dig som är 65 år eller äldre och som behöver både hemtjänst och hemsjukvård. Detta är en satsning som genomförs gemensamt av kommunerna och vårdcentralerna i Markaryd, Ljungby och Älmhult samt Ljungby Lasarett.

För din skull  
Region Kronoberg och kommunerna kommer att arbeta ännu mer tillsammans för att anpassa vården och omsorgen till just dina behov, bland annat genom att ta tillvara dina egna förmågor och stötta dig utifrån ditt behov. Det kommer att bli mer helhetslösningar och mer vård och omsorg på rätt vårdnivå. Och förhoppningsvis kommer du märka resultat ganska snabbt.

Varför en innovationssatsning?
Vården och omsorgen står inför flera gemensamma utmaningar, bland annat en åldrande befolkning, stora behov av kompetens- och personalförsörjning samt gränsdragningar mellan kommuner, primärvård och sjukhus. Nu väljer vi att arbeta nytt tillsammans för att nå bästa möjliga lösning med individen i fokus.

Vårt mål är att
•öka tryggheten och delaktigheten
•erbjuda vård och omsorg på rätt vårdnivå
•förbättra övergångarna mellan sjukhus, primärvård och kommun
•skapa mer effektiv användning av vårdens och omsorgens resurser och kompetens

Vi är igång
Vi startade första kvartalet 2016 och satsningen pågår i tre år. Uppdraget är att tänka nytt, gränslöst och att sätta
dig som patient eller brukare i fokus. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med patienter, brukare och vårdens och omsorgens medarbetare.

Vi fokuserar utvecklingsarbetet inom fyra områden:
• Mobil läkare

• Äldremottagningar på vårdcentralen Sländan och Achima Care i Älmhult
• Äldreenhet på Lasarettet Ljungby
• Förbättrad vårdplanering

För mer information läs här

Markaryds kommun kommer ifrån början av nästa år att ha en mobil läkare. Den mobila läkaren heter Karl Ljungström och har tidigare arbetat som verksamhetschef på medicinkliniken i Ljungby och projektledare för Äldrehälsa Kronoberg.

- Jag ser mycket fram emot att börja min nya tjänst som mobil läkare och jag ser det som en spännande utmaning efter mina dryga 5 år på medicinkliniken i Ljungby och 15 år på medicinkliniken i Växjö före det, säger Karl.

Markaryds kommun har från politiskt uppdrag rekryterat en vårdplaneringssköterska.
Rollen innebär att vara en länk mellan slutenvården och kommunen och det övriga teamet runt brukaren.

Som en del i innovationsprojektet Äldrehälsa Kronoberg erbjuder vårdcentralen Sländan i Ljungby och Achima Care i Älmhult specifika mottagningar för våra äldre invånare med stort vårdbehov. På så sätt hoppas man kunna stärka stödet och tryggheten för patienterna.

Region Kronoberg och kommunerna i Markaryd, Ljungby och Älmhult går samman för att gemensamt sudda ut organisationsgränser och utveckla vården och omsorgen för äldre personer med stort behov av vård och omsorg.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonEnhetschef sjuksköterskegruppen
Kristina Davidsson
0433-74602
Sida skapad 2016-06-14
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-11-28