Rengöring

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Sotning

En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler samt imkanaler i restauranger, storkök och jämförbara lokaler.

Andra språk/Other Languages