Rehab

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Rehabilitering

Vad innebär kommunal rehabilitering ?
I Markaryds kommun bedrivs rehabilitering i hemmet under ledning av sjukgymnast/fysioterapeut och/eller arbetsterapeut.
Träningen utgår från en individuell vårdplan som sjukgymnast/fysioterapeut/arbetsterapeut gör upp tillsammans med patienten.
Hemrehabilitering innebär målinriktade, tidsbegränsade insatser.
Utifrån rehabiliteringsmålen sker behandlingsinsatser samt handledning av berörd hemtjänstpersonal och närstående.

Bada i Markaryd

I Markaryds kommun har vi två badanläggningar samt ett stort antal sjöar med bra badmöjligheter.

Andra språk/Other Languages