Raketer

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Explosiva varor

Från och med den 1 september 2010 flyttas tillstånds- och tillsynshantering av explosiva varor över från polismyndigheten till kommunerna, i Markaryds kommun är det kommunstyrelsen som har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av explosiva varor. Detta innebär att om du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring av explosiva varor så är det räddningstjänsten som kommer att hantera din ansökan.

Andra språk/Other Languages