Sök

Ensamkommande

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Förändring på Apoteksgatan

Markaryds kommun har genomfört en förändring på Apoteksgatan från ett utslussningsboende till ett stödboende.

Ett stödboende innebär att ensamkommande barn kan placeras i boende om de är 16 eller 17 år men endast om det finns särskilda skäl. Det är berörd socialnämnd som ska bedöma om det kan finnas särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att barnet bedöms vara moget och förberett för att på ett bra sätt klara av att bo och leva i ett eget boende.

Andra språk/Other Languages