Energideklarationer

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Energideklarationer

Enligt en lag som trädde i kraft 2006 (2006:985) ska byggnader energideklareras. Energideklarationen ger ett mått på hur mycket energi byggnaden förbrukar och visar hur energin kan användas effektivare. Den utförs av en certifierad energiexpert i samråd med ägaren. Tillsynsansvaret ligger från och med 8 juli 2012 på Boverket. Tidigare ansvarade kommunen.

Andra språk/Other Languages