Årsavgift

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Årsavgift

Enligt miljöbalken ska all tillsyn finansieras med avgifter. Det bygger på principen att den som bedriver en verksamhet själv ska ta ansvaret för kostnaderna. För hälsoskyddstillsyn debiteras verksamheten numera direkt efter tillsynen.

Tillsynsverksamheten innehåller också arbetsuppgifter och moment som svårligen kan anknytas till ett enskilt objekt. Exempel på detta är recipientundersökningar, VA inventeringar och luftövervakning där direkt motpart saknas enligt miljöbalken.

Årsavgift

Samtliga kostnader för tillsynsverksamheten går inte att fördela på respektive verksamhet eller objekt för varje år. Tillsynsavgifterna svarar mot myndighetens kostnad i ett längre perspektiv än ett år och en årlig motprestation kan därför inte utkrävas från tillsynsmyndigheten.

Andra språk/Other Languages