Allians

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag"

Kommunfullmäktige fattar principiella och viktiga viktiga beslut som rör kommunen och fastställer mål och riktlinjer för verksamheten, budget och skattesats. Kommunfullmäktige följer även upp kommunens verksamheter.

Fullmäktige är det enda kommunala organ som väljs direkt av medborgarna och som sammanträder offentligt. Du är alltid välkommen att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden.

Andra språk/Other Languages