Sammanträden

Kommunstyrelsen
Tisdagen 16 oktober 2018, klockan 13:30, Nobel Mot nya höjder, Hannabadsvägen 1

Kommunfullmäktige
Måndag 15 oktober 2018, klockan 19:00, Kommunhuset
Inlogg för politiker i Strasys

Miljö- och byggnadsnämnden

Onsdag 17 oktober 2018 klockan 13:00, Tånneryd, Gräddhyllan

Socialnämnden
Torsdag 20 september 2018 - 13:30, Åsasalen, Kommunhuset

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 17 oktober 2018 klockan 09:00, Gräddhyllans Lantcafé


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Kommunfullm. (webbradio)

 

Beläggningsarbete

Det kommer utföras beläggningsarbete utmed Västergatan i Markaryd, från kyrkan till brandstationen, från och med onsdagen den 15/8. Under vecka 37 kommer asfaltläggning påbörjas. Det kan komma att bli begränsad framkomlighet.

En körbana av vägen kommer att vara tillgänglig hela tiden.

Ledningsarbete på VA-Nätet

Det kommer utföras långvarigt ledningsarbete på VA-nätet utmed Södra vägen och Snapphanestigen i Markaryd från och med måndagen den 27/8-18.

Sinande brunnar

Med anledning av den långa varma perioden utan regn kan det uppstå problem för lantbrukare och privatpersoner med brunnar som sinar.

Bada i Markaryds kommun

 
En charm med Markaryds kommun under sommaren är självklart att var man än befinner sig i kommunen, så är man inte långt från en sjö. 

Stötta sveriges bönder

I sommarens rådande torka (självklart övrig tid av året också) vill vi på Markaryds kommun uppmärksamma alla om att välja svensk mat för att stötta bönderna i Sverige.
Se videon från Lantbrukarnas Riksförbund Sydost här
 

Markaryds kommun erbjuder foder till djuren

På grund av det varma och torra vädret råder det stor brist på foder till djuren. Kommunen vill gärna vara behjälpliga. Vi erbjuder därför lantbrukare att slå en del av kommunens grönytor och använda gräset som foder alternativt använda marken som betesmark till djuren.

Du som lantbrukare får inte betalt för att du klipper gräset, du får däremot behålla det.

Vänortsbesök i Polen

Mellan den 21-24 pågick de europeiska kulturarvsdagarna, i Bytow, Polen där Markaryds kommun deltog. Dagarna syftade att främja rikedomen och mångfalden av det europeiska kulturarvet.

Årets miljöraket – Markaryds kommun klättrar från botten till toppen

Markaryds kommun har i Aktuell Hållbarhets årliga miljöranking gjort en förbättring på 239 placeringar, från plats 266 till 36 och är därmed den kommun som klättrar mest i årets kommunrankning.

Utbyte med vår polska vänort Bytów

I samband med det Europeiska året för kulturarv så har vår polska vänort Bytow, genom en lyckad EU-ansökan, erhållit stöd till att främja kulturell mångfald, interkulturell dialog och social sammanhållning.

Därför är Bytóws vänorter: Frankenberg (Tyskland), Markaryd, Taurage (Litauen) inbjudna för att delta i ett gediget program som pågår mellan 21-24/6.

Andra språk/Other Languages

Fixarmaja

För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med enklare sysslor i hemmet.

Jobb i Markaryd


Här visas lediga tjänster inom Markaryds kommun. Klicka på bilden för att läsa mer.

Lämna din synpunkt


 

Besök oss på Facebook