Sammanträden

Kommunstyrelsen
Tisdagen 16 oktober 2018, klockan 13:30, Nobel Mot nya höjder, Hannabadsvägen 1

Kommunfullmäktige
Måndag 15 oktober 2018, klockan 19:00, Kommunhuset
Inlogg för politiker i Strasys

Miljö- och byggnadsnämnden

Onsdag 17 oktober 2018 klockan 13:00, Tånneryd, Gräddhyllan

Socialnämnden
Torsdag 20 september 2018 - 13:30, Åsasalen, Kommunhuset

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 17 oktober 2018 klockan 09:00, Gräddhyllans Lantcafé


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Kommunfullm. (webbradio)

 

ANLÄGGNINGSARBETE - Smedjegatan, Markaryd

Det kommer utföras anläggningsarbete utmed Smedjegatan i Markaryd från och med onsdagen den 26/9 till och med onsdagen 31/10. En ny gång- cykelvägsöverfart ska anläggas samt beläggning och belysning på gång- och cykelvägen mot Bovägen.
Smedjegatan kommer att vara helt avstängd i höjd med Hansens väg fram till korsningen Skulptörvägen. Följ orange hänvisning under utförandetidens gång.

Välkomna på föreläsning

Öppen föreläsning för alla om barn och ungas dataspelsrelaterade problem och digitala stress. Onsdagen den 24/10 kl.18.00-20.00 i matsalen på Markaryds skola

Se hela inbjudan här

Slutgiltig rösträkning avslutad

Länsstyrelserna har avslutat den slutgiltiga rösträkningen, här nedan kan du se den slutgiltiga mandatfördelningen för Riksdag, Landsting och Kommunfullmäktige.
Vilka personer som kommer att sitta i Kommunfullmäktige i Markaryds kommun presenteras på hemsidan i mitten av oktober och personerna i de olika nämnderna presenteras i december.

Riksdagsvalet

Förändring av servicepunkternas tvättider

Sommarens långvariga torka gjorde att ett antal enskilda brunnar i kommunen sinade. Markaryds kommun öppnade därför två bemannade servicepunkter med tillgång till tvättmaskiner och duschar.
Servicepunkterna har nu varit öppna i cirka tre veckor och det har visat sig att de inte använts i någon större omfattning.
Medborgare som fortfarande har en sinad brunn kommer därför framöver att kunna tvätta på fredagar mellan 16.00-19.00.

Snart startar barngruppen Bubblan

I höst kommer Ann-Britt och Malin att hålla i barngruppen Bubblan på familjecentralen.
Målgrupp är barn 7 år och äldre.
Bubblan riktar sig till barn som lever med separerade föräldrar.
Gruppens syfte är att barnen ska få möjlighet att träffa andra barn i liknande situationer, förstå att det inte är barnets fel och sätta ord på sina känslor.

Ny beroendemottagning har öppnat

Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför öppnar regionen, tillsammans med länets kommuner, en ny mottagning med placering i både Växjö och Ljungby.

Upphävning av bevattningsförbud

Markaryds kommun upphäver bevattningsförbudet från och med 180913

Fyrfack kommer till Markaryd

Ett nytt källsorteringssystem kommer införas för villaägare i Markaryd kommun. Fyrfackssystemet innebär att du som villaägare kan sortera ditt avfall i två kärl på din tomt istället för att åka till en återvinningsstation. Varje kärl är indelat i fyra fack där du kan sortera matavfall, restavfall, tidningar och glas, samt pappers-, plast- och metallförpackningar.

Nätfel på flertalet belysningsstråk i kommunen

Bråthult, Yttre Gällareböke, Axhult/Sånna och nedre delen av Hallarydsvägen samt Hansens väg i Markaryd är för tillfället utan gatubelysning.
Detta beror på att E-on har nätfel.
Vi har anmält sträckorna till E-on och eftersom de är nätägare så ansvarar de för åtgärderna. De är medvetna om problemen och åtgärdar enligt sin prioritering.

Andra språk/Other Languages

Fixarmaja

För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med enklare sysslor i hemmet.

Jobb i Markaryd


Här visas lediga tjänster inom Markaryds kommun. Klicka på bilden för att läsa mer.

Lämna din synpunkt


 

Besök oss på Facebook